Seria ZS - wiórkowanie uniwersalne

Gleason Corporation

Seria ZS - wiórkowanie uniwersalne z opcjonalnym fazowaniem i ogratowaniem

Różne wymagania klientów dot. obróbki wykańczającej kół walcowych o zębach prostych i zębach skośnych są spełniane przez odpowiednie wykonania maszyn: ZS150 (wiórkowanie wgłębne, przekątne, równoległe i underpass), ZS150T (wiórkowanie wgłębne), ZSE150, ZSE150T (ze zintegrowaną stacją uchwytową).

Średnica obrabianego przedmiotu, max 200 mm
Moduł wiórkowanie wgłębne, max 3,5 mm
Moduł wiórkowanie równoległe albo przekątne, max 5 mm
Długość obrabianego przedmiotu, max 400 mm

Proste korekcje linii boków
Bazując na nadzwyczaj stabilnej konstrukcji maszyny, kombinacja „konstrukcji kołyskowej” głowicy wiórkującej z nieruchomą osią obrabianego przedmiotu pozwala na prostą realizację korekt linii boków.

Jakość przy minimalnych kosztach maszyny i narzędzi
Maszyny do wiórkowania ZS są wysoko produktywnymi rozwiązaniami do obróbki dokładnej uzębień niehartowanych. Wykonania dla każdego przypadku zastosowania gwarantują znakomite wyniki przy minimalnych kosztach obrabianego przedmiotu.

TOP