Seria ZS - wiórkowanie uniwersalne

Gleason Corporation

Seria ZS - wiórkowanie uniwersalne z opcjonalnym fazowaniem i ogratowaniem

Różne wymagania klientów dot. obróbki wykańczającej kół walcowych o zębach prostych i zębach skośnych są spełniane przez odpowiednie wykonania maszyn: ZS150 (wiórkowanie wgłębne, przekątne, równoległe i underpass), ZS150T (wiórkowanie wgłębne), ZSE150, ZSE150T (ze zintegrowaną stacją uchwytową).

Średnica obrabianego przedmiotu, max200 mm
Moduł wiórkowanie wgłębne, max3,5 mm
Moduł wiórkowanie równoległe albo przekątne, max5 mm
Długość obrabianego przedmiotu, max400 mm

Proste korekcje linii boków
Bazując na nadzwyczaj stabilnej konstrukcji maszyny, kombinacja „konstrukcji kołyskowej” głowicy wiórkującej z nieruchomą osią obrabianego przedmiotu pozwala na prostą realizację korekt linii boków.

Jakość przy minimalnych kosztach maszyny i narzędzi
Maszyny do wiórkowania ZS są wysoko produktywnymi rozwiązaniami do obróbki dokładnej uzębień niehartowanych. Wykonania dla każdego przypadku zastosowania gwarantują znakomite wyniki przy minimalnych kosztach obrabianego przedmiotu.

Seria ZS
TOP