Wyłączenia prawne

European Technology Sp. z o.o.

Wyłączenia prawne

Wykluczenie z odpowiedzialności prawnej.

Eurotec® nie przejmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za aktualizację, jakość i kompletowanie niniejszych tekstów, informacji oraz ilustracji.
Eurotec® nie przejmuje odpowiedzialności żadnego rodzaju za ewentualne straty spowodowane zarówno przez błędną interpretację jak i przez niepełne zrozumienie informacji zawartych w naszych tekstach i rysunkach.

Wszelkie straty materialne oraz innego rodzaju straty są wykluczone z odpowiedzialności zarówno prawnej jak i cywilnej.

TOP