Pomiar kół zębatych

Gleason Corporation

Typoszereg GMS–Centra pomiarowe CNC do uzębień

Przyrządy do montażu głowic skrawających

MOŻLIWOŚCI

Maszyna posiada oprogramowanie umożliwiające pomiar:

 • Uzębienia o równoległych osiach
  • Proste i skośne uzębienia oraz wielowypusty
 • Narzędzia do nacinania kół zębatych
  • Frezy obwiedniowe
  • Dłutaki
  • Wiórkowniki
  • Przeciągacze oraz zębatki
 • Uzębienia o osiach przecinających się
  • Koła zębate stożkowe
  • Złącza krzywoliniowe
  • Ślimaki i ślimacznice
  • Wirniki śrubowe
  • Przekładnie kierownicze
Możliwości
Pomiar kół zębatych

300GMS®L CENTRUM POMIAROWE DO KÓŁ ZĘBATYCH MULTI-SENSOR

Cztery różne pomiary - jedna maszyna

MOŻLIWOŚCI

Maszyna posiada oprogramowanie umożliwiające analizę:

 • Dolina freza ulega zmianie w kierunku głębokości jak i średnicy, ale także wzdłuż linii boku.
 • Kolory opisują graficznie w których miejscach odchyłki wzrastają. Oprogramowanie analityczne wylicza odchyłki.
 • Korekty w obróbce na twardo umożliwiają redukcję naddatków na szlifowanie i wykluczają przedwczesne zużycie narzędzi do obróbki wykańczającej.
Pomiar kół zębatych
Pomiar kół zębatych

MOŻLIWOŚCI

Skanowanie kół zębatych stożkowych:

 • Bezdotykowa analiza zębnika i koła talerzowego.
 • Możliwość analizy powierzchni referencyjnych za pomocą sondy dotykowej.
 • Porównanie z danymi CAD.
 • Możliwość przekazania korekty w układzie zamkniętym „cloosed-loop” bezpośrednio na frezarkę lub szlifierkę

Maszyna przeznaczona do wszystkich osiowosymetrycznych detali…
Zwłaszcza kół zębatych!

Projektowana zgodnie z potrzebami klienta:

 • Kompaktowa Wielkość
 • Zwiększona niezawodność
 • Łatwa w użyciu
 • Solidna i wszechstronna
 • Wysoka dokładność
 • Pomiar nie tylko kół zębatych
 • Zredukowany czas pomiaru
 • Dokładny pomiar podziałki
 • Ekologiczna
Pomiar kół zębatych
Pomiar kół zębatych

ZJAWISKO BARKHAUSENA

 • Wykorzystanie zjawiska Barkhausena do analizy przypaleń szlifierskich
 • Nieniszcząca metoda badania twardości powierzchniowej, naprężeń własnych i ściskających

POMIAR CHROPOWATOŚCI

Pomiar kół zębatych
Pomiar kół zębatych

SONDA DOTYKOWA

SONDA BARKHAUSENA

Pomiar kół zębatych
Pomiar kół zębatych

SONDA LASEROWA

SONDY POMIAROWE/ WYMIANA SOND POMIAROWYCH

Właściwości:

 • Do 6 miejsc dla różnych sond i głowic pomiarowych
 • Stacja z elektrycznym złączem dla sony laserowej

Opcje czujników:

 • Sonda laserowa
 • Sonda stykowa
 • Sonda do pomiaru przypaleń szlifierskich
 • Czujnik pomiaru chropowatości
Pomiar kół zębatych
Pomiar kół zębatych

Dwie możliwości, Jedna maszyna

GRSL® Optyczny pomiar profilu, linii, indeksowania z podwójnym odtaczaniem

GRSL (Gear Rolling System with Laser) po raz pierwszy łączy podwójne odtaczanie z zaawansowaną bezdotykową technologią laserową w jednym systemie. Czasy cyklu dla bezdotykowego indeksowania i kontroli profilu są ponad 10 razy szybsze niż konwencjonalne systemy do analizy cylindrycznych kół zębatych od modułu .4 do 7.2, o średnicy do 250 mm (10 ").

Pomiar kół zębatych
Przyrządy do montażu głowic skrawających
TOP