Rozgrzewanie UMH

Pro beam

UMH - indukcyjne rozgrzewanie części konstrukcyjnych

Niskonaprężeniowe i solidne rozwiązanie do nagrzewania celem dalszej obróbki detali

UMH
 • Nagrzewanie wstępne/następne
 • Zmniejszenie naprężenia własnego
 • Osadzanie na skurcz
 • Rozmagnesowanie
 • Obróbka cieplna przed obróbką plastyczną

pro-beam oferuje w postaci S-, M- i L-Line trzy typy urządzeń dla różnych wielkości części konstrukcyjnych. Dodatkowo występują zależnie od wymagań różne stopnie konfiguracji. Maszyny można stosować jako integrowalny moduł albo jako system stand-alone. Pozwala to na szczególnie elastyczne integrowanie urządzeń UMH w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Kompaktowe urządzenie UMH S-Line znajduje zastosowanie przede wszystkim jako moduł zintegrowany w systemach powiązanych (np. pro-beam Gearline).  Stwarza ono optymalne warunki do nagrzewania małych części jak np. koła zębate dla przemysłu samochodowego. Alternatywnie dostępne jest urządzenie UMH M-Line dla przedmiotów do 30 kg i urządzenie L-Line, które zostało opracowane dla dużych części do 50 kg. Każdą z tych maszyn można uzyskać temperatury do 500 stopni Celsjusza w obrabianym przedmiocie.

W skrócie

 • Urządzenie kompaktowe i efektywne pod względem energetycznym
 • Precyzyjne i powtarzalne
 • Elastyczne i efektywne
 • Idealne do integracji w urządzeniach laserowych i elektronowych

Dane techniczne S-line

 • MOC MASZYNY
  30 kW
 • WYMIARY OBR. PRZEDMIOTU Wysokość:
  max 99 mm; Średnica: max 200 mm
 • CIĘŻAR OBRABIANEGO PRZEDMIOTU:
  ≤ 4 kg
TOP