Seria NWD

Herkules

Szlifierki do walców, które wyznaczają standardy

Wysokowydajne tokarki Herkules typoszeregu NWD zostały opracowane specjalnie do obróbki tokarskiej i frezarskiej wielkiej wydajności bardzo dużych przedmiotów. Indywidualnie dopasowywane przez firmę Herkules do zastosowania specyficznego dla klienta, maszyny te są stosowane w najróżniejszych branżach: producenci walców, walcownie bruzdowe, duże kuźnie, producenci maszyn wielkogabarytowych i przedsiębiorstwa sektora energetycznego na całym świecie. Oprócz walców są np. obrabiane wały najróżniejszego rodzaju jak wały napędowe statków, wirniki turbin i wały przekładniowe z uzębieniem.

Największa w świecie tokarka do walców

Firma Herkules dostarczyła największą na świecie tokarkę do walców do producenta walców Gontermann-Peipers w Niemczech. Za pomocą tej maszyny można obrabiać walce o ciężarze do 400 t i długości 15000 mm.

Wydajna, precyzyjna, niezawodna - cechą mocnych i niezawodnych tokarek ciężkich NWD firmy Herkules są prowadnice hydrostatyczne we wszystkich osiach. Wszystkie główne zespoły konstrukcyjne maszyny są przewymiarowane dla swojego celu zastosowania. Przykład: szerokości prowadnic i łożyskowanie toczne wałów głównych we wrzecienniku i koniku są zaprojektowane z nadmiarem. Gwarantuje to długą żywotność maszyny przy niezmiennych, bardzo wysokich dokładnościach w osiach.

Stabilność dla najbardziej precyzyjnych wyników obróbki.

Maszyny typoszeregu NWD są z zasady wyposażane w łoże 4-prowadnicowe w ciężkim wykonaniu odlewanym. Na dwóch prowadnicach jest(są) zamontowany(e) suport(y) tokarskie, podczas gdy obydwie pozostałe prowadnice służą do mocowania konika, podtrzymek albo koziołków. Ta zasada gwarantuje nie tylko absolutną stabilność i precyzję, lecz również swobodny przejazd suportu w całym zakresie pracy. Przez duże otwory wylotowe gorące wióry są szybko odtransportowywane, tak że dokładność prowadnic nie ulega pogorszeniu w wyniku termicznego oddziaływania gorących wiórów

Duża stabilność wrzecienników bazuje na sprawdzonych zasadach firmy Herkules: Obudowa z wysokowartościowego odlewu maszynowego, wały główne ze stali kutej, wały przekładniowe i sterujące wykonywane jako jedna część, koła zębate o hartowanych i szlifowanych bokach zębów jak też specjalne, termostabilne łożyskowania główne. Dzięki temu są one optymalne dla najwyższych momentów i dokładności ruchu obrotowego.

Jako łożysko przeciwległe do wrzeciennika, konik wykonany z wysokowartościowego odlewu maszynowego podlega podobnym wymaganiom odnośnie stabilności, dokładności ruchu obrotowego i tłumienia. Przewymiarowane łożysko główne pozwala na ruch obrotowy pinoli, a przez to dużych, wbudowanych na stałe kłów. Obrabiane przedmioty można bezpiecznie mocować w kłach aż do granicy mechanicznego obciążenia maszyny.

Zależnie od zastosowania tokarki Herkules są konstruowane z jednym albo dwoma suportami tokarskimi, które są wyposażone w suport planujący i/albo głowice rewolwerowe. Obydwie osie suportu (kierunek X i Y) są wykonane z prowadnicami hydrostatycznymi z podchwytami wg zasady „pompa na kieszeń”. Sanie łoża (oś Z) są napędzane na zasadzie master/slave z siłą posuwu do 30 t, bez luzu, tak że nawet przy pracy z dwóch kierunków żaden luz nawrotu nie pogarsza dokładności pracy. Prowadnice hydrostatyczne są chronione przez stabilne osłony teleskopowe.

Wysoką precyzję tokarek wielkogabarytowych gwarantują również zintegrowane, bardzo nowoczesne sterowania CNC. Sterowaniem standardowym serii NWD jest Siemens Sinumerik 840D sl. Dla każdego zastosowania Herkules oferuje opracowane przez siebie, sprawdzone pakiety softwareowe.

 • Agregaty specjalne
 • Agregat do frezowania
 • Agregat do frezowania z głowicą kątową
 • Obróbka z zastosowaniem wytaczadła
 • Urządzenie do szlifowania
 • Uchwyt obrabianego przedmiotu

Firma Herkules może dla Was zrealizować następujące dane wydajnościowe

 • Średnica obrabianego przedmiotu do 3000 mm
 • Dł. toczenia do 30 000 mm
 • Szczytowe ciężary obrabianych przedmiotów do 400 t
 • Momenty obrotowe do 400 000 Nm
 • Agregaty do frezowania pod kątem o mocy napędu do 75 kW
TOP