Szlifierki do walców – suport przejezdny

Herkules

Szlifierki do walców, które wyznaczają standardy

Szlifierki do walców Herkules są na całym świecie stosowane dla najwyższych osiągnięć pod względem precyzji, prędkości i efektywności. Dzięki obsługiwanemu intuicyjnie, opracowanemu w ramach HerkulesGroup specjalnie dla szlifierek do walców sterowaniu, są uzyskiwane bardzo dokładne wyniki obróbki. Kombinacja ultraszybkiego sterowania i systemów pomiarowych pozwala na korekcję szlifowania w trakcie procesu: Korekcje są przeprowadzane jeszcze podczas operacji roboczej i odpadają dodatkowe operacje obróbkowe.

Jakość do ostatniego szczegółu

Wszystkie zasadnicze komponenty maszyny produkujemy sami w ramach grupy przedsiębiorstw w oparciu o najwyższe standardy. Gwarantuje to najwyższą jakość, elastyczność i długą żywotność. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w budowie szlifierek do walców i modułowa budowa maszyn pozwalają firmie Herkules na budowę maszyn, które są perfekcyjnie dopasowane do Waszego zastosowania.

Wszystkie szlifierki są opcjonalnie dostępne z łożem Monolith™ o opatentowanej budowie zespolonej. Zalety: najlepsze właściwości tłumienia, termostabilność i uniknięcie wysokich kosztów fundamentu

Mocna budowa dla absolutnej precyzji

Herkules oferuje rodzinę szlifierek z przejezdnym stołem szlifierskim, która łączy w sobie wiele zalet technologicznych - np. przy sterowaniu procesem szlifowania on the fly. Konstrukcja szlifierek Herkules charakteryzuje się wysoką dokładnością, sztywnością mechaniczną i tłumieniem jak też dopasowaną techniką pomiarową i techniką sterowania.

Silnie użebrowana budowa jest gwarantem sztywności maszyn. Kombinacja prowadnic prowadzonych hydrodynamicznie i hydrostatycznie zapewnia najwyższą precyzję i długą żywotność. Dzięki symetrycznemu rozkładowi ciężaru maszyny są absolutnie termostabilne.

Suport górny i sanie łoża

Znamienne dla suportu górnego i sań łoża są termostabilne i odporne na zużycie podwójne prowadnice V. Działają one samocentrująco na głowicę szlifierską i szczególnie skutecznie przejmują siły skrętne w trakcie procesu szlifoowania. Głowica szlifierska jest przez to w przypadku dużych walców (głowica szlifierska wprowadzona) i małych walców (głowica wyprowadzona) zawsze optymalnie prowadzona i zapewnia niezmienną jakość szlifowania. Przez kombinację hydrodynamicznego i hydrostatycznego smarowania wrzeciona szlifierskiego Herkules uzyskuje zarówno przy bardzo wysokich jak i bardzo niskich prędkościach obrotowych minimalny luz wrzeciona a przez to precyzyjną pozycję ściernicy w warunkach zmiennego obciążenia.

Przez kombinację hydrodynamicznego i hydrostatycznego smarowania wrzeciona są wykorzystywane zalety obydwu systemów smarowaniia. Zaleta hydrostatyki polega na tym, że w szczególności przy starcie/stopie wrzeciona, nie może powstać tarcie metaliczne. Smarowanie hydrodynamiczne osiąga nieuzyskiwalne dla smarowania hydrostatycznego ciśnienie oleju 750 bar. Prowadzi to do tego, że wrzeciono w każdych warunkach otoczenia jest położone zawsze w centrum osi obrotów/łożyskowania.

Oś Z posiada wolny od luzu napęd master/slave. Dla dosuwu dokładnego oś C jest zaprojektowana jako oś przechylna. W szczególności przy szlifowaniu powierzchni krzywoliniowych oś przechylna upraszcza dosuw ściernicy w kierunku osi X o współczynnik 40 aż do ułamka µm. Zwykle występujące czynniki zakłócające jak zjawisko drgań ciernych i wszelki luz nawrotu są wykluczone.

Wrzeciennik

Wrzeciennik jest wykonany jako jednoczęściowa obudowa odlewana, która również przy najwyższym obciążeniu jest odporna na zwichrowania i ma stabilny kształt.

Konik

Konik jest również wykonany z wysokowartościowego odlewu. Zapewnia on dokładne pozycjonowanie walca w kierunku Z. Konik można wyposażyć we w pełni automatyczny obciągacz i urządzenie do kalibrowania przyrządów pomiarowych. Dalsze warianty wyposażenia: z ruchem wzdłużnym napędzanym silnikiem, motohydraulicznym ruchem pinoli albo urządzeniem odwracającym poduszkę.

Podtrzymki

Do stabilnego i wolnego od drgań mocowania walców Herkules oferuje szeroki wybór podtrzymek, który jest indywidualnie dopasowywany do spektrum Waszych walców - w szczególności w odniesieniu do kształtu szczęk i do smarowania. Wybór ten sięga od podtrzymek hydrostatycznych, hydrodynamicznych i kombinowanych do rozwiązań specjalnych do szlifowania w wzgl. z poduszkami.

Łoże maszyny Monolith™

Wszystkie szlifierki są oferowane przez firmę Herkules również w wykonaniu z opatentowanym łożem Monolith™. Odporne na zwichrowanie i stabilne termicznie łoże maszyny jest wykonane jako konstrukcja kanapkowa z żeliwną, żebrowaną częścią górną, wzmacnianym włóknem wysokosprawnym betonem mineralnym, i płytą podłogową ze stali i specjalnych elementów tłumiących. Ponieważ nie ma metalicznego połączenia między częściami dolną i górną, drgania są efektywnie tłumione. Integracja łoża obrabianego przedmiotu i łoża szlifierskiego w jedno wspólne łoże maszyny gwarantuje niezmiennie dokładne ustawienie również po wielu latach pracy.

Łoża maszyny Monolith™ nie wymagają fundamentu - minimalizuje to koszty ustawienia maszyny i zapotrzebowanie na miejsce.

Prowadnice hydrodynamiczne / hydrostatyczne

Aby zminimalizować zużycie, prowadnice szlifierek do walców są smarowane w sposób kombinowany hydrodynamicznie i hydrostatycznie. Zasada smarowania hydrodynamicznego znajduje zastosowanie w dwóch miejscach - w osiach liniowych i w łożysku wrzeciona szlifierskiego. Nawet w przypadku maszyn eksploatowanych intensywnie, bieżnie osi liniowych muszą zostać poddane doskrobaniu co najwcześniej po 15 latach. W przypadku łożyska wrzeciona szlifierskiego szczególnie wysokie ciśnienia dynamiczne odpowiadają za niezawodną warstewkę smarującą a przez to za pracę z trwałym brakiem zużycia ściernego. Przy prędkościach bliskich stanowi zatrzymanemu smarowanie hydrostatyczne gwarantuje, że bieżnie nie dotkną się.

Koncepcje sterowania i pomiarów

W opracowanym specjalnie dla szlifierek Herkules sterowaniu HCC/KPM 10 są zintegrowane wszystkie funkcje sterowania i regulacji maszyny. Zostało ono skrojone specyficznie dla profilu zadań obróbki szlifierskiej. Przyrządy pomiarowe do pomiaru geometrii są podłączone bezpośrednio do sterowania, bez dodatkowych interfejsów. Umożliwia to nadzwyczaj szybkie przesyłanie danych pomiarowych. Dla wymagających funkcji regulacyjnych system operacyjny jest wyposażony w przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (TwinCat). Ta kombinacja pozwala na korekcję procesu szlifowania jeszcze podczas skrawania przez ściernicę, a przez to na „correction on the fly“.

Opcje wyposażenia

Za pomocą szerokiego spektrum dostępnych opcji wyposażenia szlifierki Herkules można indywidualnie dopasowywać do ich przeznaczenia.

+Urządzenia pomiarowo-kontrolne

Wysokiej wartości technika pomiarowa jest podstawowym warunkiem precyzyjnego regulowania procesu szlifowania i gwarantem perfekcyjnych wyników. Herkules oferuje Wam opracowane w grupie przedsiębiorstw systemy pomiarowe i kontrolne:

C-Frame

Przyrząd pomiarowy C-Frame mierzy geometrię walca z częstotliwością taktu jedna µsek. I tak na sekundę jest rejestrowanych 1000 wartości pomiarowych, podawanych obliczeniom i ocenie. Sondy pomiarowe/czujniki są umieszczone w środku szerokości ściernicy, tak że dzięki temu można przedstawić absolutnie dokładne odwzorowanie aktualnego stanu szlifowania obrabianego przedmiotu.

Pomiar wiroprądowy na powierzchni walca.

Pomiar wiroprądowy niezawodnie rozpoznaje i lokalizuje rysy na powierzchni walca. Są przy tym również odkrywane zmiany w strukturze a przez to przyrosty twardości. Ponieważ czujnik prądu wirowego jest zintegrowany w systemie pomiarowym walców, pomiary te odbywają się w trakcie procesu szlifowania a przez to bez straty czasu.

Pomiar ultradźwiękowy do pomiaru na głębokość na całym walcu

Błędy wykonawcze wewnątrz walca i błędy zmęczeniowe wynikające z eksploatacji w walcowni można rozpoznać przez oddzielnie realizowaną kontrolę ultradźwiękową. Kontrola ultradźwiękowa rozpoznaje możliwe rysy pod powierzchnią beczki walca wzgl. w jego korpusie do głębokości 250 mm. Typowym przypadkiem zastosowania ultradźwięków jest kontrola walców zespolonych lanych, w przypadku których krytyczna strefa przejściowa leży między płaszczem i rdzeniem.

Roll Surface Inspection System (RSIS)

Za pomocą Roll Surface Inspection System jest odczytywane i zapisywane odbicie promienia laserowego na powierzchni walca. Przy pomocy oprogramowania do ewaluacji obrazu są rozpoznawane, przedstawiane i określane pod względem położenia takie błędy powierzchniowe jak ślady drgań narzędzi, ślady posuwu, wady optyczne i ich kombinacje. System rozpoznaje również jednokrotnie występujące zakłócenia.

+Urządzenie do toczenia

Dziedziny zastosowania szlifierek do walców Herkules można rozszerzyć o urządzenie do toczenia. Również tutaj Herkules ma dla Was w gotowości różne opcje:

Zwykłe urządzenie do toczenia

Urządzenie do toczenia jest montowane na głowicy szlifierskiej, nie na wrzecionie. To urządzenie szczególnie nadaje się do obróbki powlekanych walców do papieru. W walcowniach gorących urządzenie to znakomicie nadaje się do obróbki tokarskiej walców spęczających w klatce wstępnej.

Specjalne urządzenie do toczenia

Maszyna jest wyposażona w suport tokarski, który jest umieszczony oddzielne na stole szlifierskim. Ten suport został opracowany specjalnie jako urządzenie dodatkowe do wysokowydajnych szlifierek do toczenia walców do papieru.

Urządzenie do wielkie wydajności skrawania

W celu zbierania dużej ilości materiału z walca, maszyny mogą być wyposażane w specjalny suport tokarski, umieszczony na tylnej stronie maszyny.

+Szlifowanie CBN za pomocą MACHtechnology Herkules

Razem z austriackim producentem ściernic Mach Rotec firma Herkules pomyślnie opracowała technologię szlifowania ściernicami CBN. Pakiet obejmujący maszyny Herkules, technikę sterowania i pomiarów HCC/KPM jak też ściernice firmy Mach Rotec umożliwia i gwarantuje niezawodne i powtarzalne wyniki szlifowania.

W wyniku większej wydajności skrawania przy krótszych czasach szlifowania Herkules MACHtechnology zapewnia dużą oszczędność czasu. Optymalizacja zabielania walców wyraźnie wydłuża ich żywotność. Dalszymi zaletami są absolutnie homogeniczne powierzchnie na całym walcu, bez jakichkolwiek defektów, jak też wysoka efektywność energetyczna.

+Automatyzacja

Szlifierki do walców Herkules są na życzenie klienta dostarczane z systemem automatyzacyjnym. W tym celu maszyna musi zostać wykonana z najnowszym sterowaniem CNC. Tutaj można sensownie kombinować ze sobą w każdy wyobrażalny sposób systemy pomiarowo-kontrolne dla uzyskania w pełni automatycznego systemu załadunku walców. Takie skrojone na miarę rozwiązania czynią unikatem każdą szlifierkę do walców Herkules.

Eksperci firmy Herkules chętnie udzielą porady, które opcje są właściwym wyborem dla Waszych zastosowań.

Dane wydajnościowe

  • Szlifierki Herkules są elastycznie dostosowywane do Waszych wymagań:
  • Moc napędu wrzeciona 10 do 300 kW
  • Ciężary obrabianych przedmiotów od niewielu kg do 300 t
  • Długości obrabianych przedmiotów do 18 000 mm
  • Średnica obrabianego przedmiotu do 3000 mm
  • Na życzenie mogą zostać dla Was zrealizowane również większe wymiary.
TOP