Centrum obróbcze

Herkules

Następny stopień produktywności

W pełni automatyczna obróbka walców z najwyższą efektywnością

Maksymalna produktywność, najwyższa jakość obróbki, pełna automatyka - tymi zaletami przekonuje opracowane przez firmę Herkules centrum obróbkowe do walców. Innowacyjne centrum obróbkowe składa się ze szlifierki i zintegrowanego urządzenia załadowczego do automatycznego załadunku i rozładunku walców, łącznie z transportem od i do palety.

Sterowanie wykraczające poza zakres systemu zapewnia niezakłóconą współpracę maszyny i urządzenia załadowczego i umożliwia kolejną, w pełni automatyczną obróbkę w jednym programie wszystkich przedmiotów znajdujących się na palecie. Dzięki kompaktowemu zaprojektowaniu ta koncepcja maszyna-manipulator wymaga tylko minimalnej powierzchni ustawienia.

Za pomocą różnorodnych wariantów wyposażenia, na przykład sprawdzonej techniki pomiarowo-kontrolnej HCC/KPM, centrum obróbkowe jest indywidualnie dopasowywane do Waszych wymagań. Herkules chętnie udzieli Wam porady, jakie rozwiązania mogą dla Was zostać zrealizowane.

Gwarantowane minimalne czasy pomocnicze

Sercem kompaktowo zbudowanego centrum obróbczego jest szlifierka wyprodukowana w zakładzie Herkules. Załadunek następuje poprzez przejezdną paletę obrabianych przedmiotów, która może być parkowana w ramach obszaru w pełni zautomatyzowanego i poza nim. Podczas w pełni zautomatyzowanego procesu obróbki walców z jednej palety, inna paleta jest za- i rozładowywana. Minimalizuje to czasy pomocnicze i zwiększa produktywność urządzenia - cenna wydajność szlifierki nie jest już tracona.

Sterowanie wykraczające poza zakres systemu umożliwia w pełni automatyczną obróbkę wszystkich przedmiotów na palecie. Koncepcja manipulatora została tak opracowana, że równocześnie można transportować dwa walce (oszlifowany i do szlifowania). W ten sposób minimalizuje się jałowe przejazdy przy dostarczaniu i odbieraniu obrabianych przedmiotów.

Jak wiadomo o maszynach Herkules, bez fundamentu ustawia się maszynę o typie budowy Monolith™. Również dla urządzenia załadowczego fundament nie jest potrzebny. Czyni to koncepcję manipulatora nie tylko jeszcze bardziej interesującą ekonomicznie - przebieg produkcji nie jest zakłócany przez prace fundamentowe w hali.

Nowe ukształtowanie napędu

Aby walce, które są mocowane między kłami, nie musiały być wyposażane w dodatkowy zabierak, firma Herkules opracowała system, który automatycznie sprzęga i napędza walec poprzez oparte na sprężynach sworznie zabierakowe na jego stronie czołowej.

Siły powstające w procesie szlifowania są kompensowane przez w pełni automatyczną podtrzymkę jednopunktową Herkules. Zastosowanie tej poruszającej się równolegle do ściernicy podtrzymki jednopunktowej zapewnia trwale i w powtarzalny sposób najwyższą dokładność kształtu i jakość powierzchni obrabianych przedmiotów.

Centra obróbkowe Herkules można rozszerzać i uzupełniać przez liczne opcje:

 • C-Frame-Caliper do pomiarów walców
 • Wiroprądowy przyrząd pomiarowy Eddy Current
 • Ultradźwiękowy przyrząd pomiarowy
 • System inspekcji powierzchni walców
 • Automatyczna podtrzymka jednopunktowa
 • Urządzenie do suszenia walców
 • Urządzenie do naolejania walców
 • W pełni automatyczne odwracanie poduszki
 • Mocowanie walców z poduszkami
 • Odciążenia poduszek / softloader
 • Rozpoznawanie walców RFID
 • Pełna integracja w Roll Shop Management System
 • Chętnie zrealizujemy dla Was dalsze rozwiązania specjalne

Każde centrum obróbkowe jest budowane odpowiednio do wymagań klienta. Herkules może realizować następujące parametry:

 • Średnica walca 1000 mm
 • Ciężar walca do 30 ton
 • Napęd ściernicy do 100 kW
 • Długość walca do 6500 mm
 • Liczba obrabianych walców/miesiąc: 3500
TOP