STARRAG Seria NB

STARRAG Seria NB

Typoszereg NB firmy Starrag powstał specjalnie do obróbki zintegrowanych zespołów łopatek i dysku (blisk), wykonanych z tytanu, stopów na bazie niklu i stali łopatkowych, do stacjonarnych turbin gazowych. Te centra obróbcze nadają się do wszystkich istotnych operacji obróbkowych: od efektywnej obróbki zgrubnej z pełnego materiału, adaptacyjnej obróbki zgrzewanych tarciowo wirników blisk aż do wysokodynamicznej obróbki wykańczającej powierzchni przepływowych w kontakcie punktowym. Za typoszeregiem NB przemawiają najkrótsze czasy cykli przy najmniejszej liczbie braków. Seria NB została zaprojektowana na bazie bardzo udanej serii Starrag LX.

Zalety technologii:

 • Zoptymalizowana koncepcja kinematyczna
 • Znormalizowany adapter standardowy dla całego typoszeregu
 • Ciągły nadzór i kompensacja wydłużenia wrzeciona
 • Korekta bezpośrednia termicznie uwarunkowanych przemieszczeń w maszynie przez zautomatyzowany proces kalibrowania
 • Niezawodne zapobieganie jałowym przejściom narzędzia w przypadku dużych kutych półfabrykatów poprzez skrawanie pomiarowe
 • Perfekcyjne przejścia między zgrzewanymi tarciowo łopatkami i wirnikiem dzięki obróbce adaptacyjnej
 • Opcjonalna wersja dwuwrzecionowa dla wysokiego wolumenu produkcji
 • Wysokoefektywna symultaniczna obróbka 5-osiowa

Zasada konstrukcji

 • Zminimalizowany i wyważony ruch mas.
 • Krótki rozkład siły zwiększa sztywność i prowadzi do stabilnych stosunków podczas procesu obróbki. Te czynniki zostały w fazie rozwoju maszyny udowodnione w drodze symulacji w czasie rzeczywistym.
 • Wszystkie komponenty ramy podstawowej zostały skonstruowane za pomocą analizy FEM dla uzyskania maksymalnej sztywności.

Osie obrotowe o wysokiej dynamice

 • Osie obrotu są napędzane bezpośrednio przez nowoczesne silniki momentowe
 • Gwarantują bardzo dokładne pozycjonowanie
 • Wysoki moment obrotowy również przy niskiej prędkości obrotowej
 • Najwyższa możliwa sztywność dla maksymalnej dynamiki
 • Bezluzowe przenoszenie siły i wydłużone interwały konserwacji
 • Brak mechanicznego zużycia komponentów
 • Stacja uchylna o sterowanym momencie obrotowym

Szybkozłącza wrzeciona

 • Szybkie przyłącza, aby skrócić czas wymiany wrzeciona.
 • Nadzór wrzecion wzgl. drgań, przesunięć i temperatur.
 • Kompensacja przesunięć dla lepszej niezawodności procesu.
 • Unieruchamianie wrzeciona w celu operacji toczenia/frezowania.

Obsługa przyjazna dla użytkownika

 • Duże drzwi i okno wziernikowe.
 • Prosty załadunek dźwigiem.
 • Transport jako kompletna jednostka - wszystkie agregaty pomocnicze w pełni zintegrowane w maszynie.

Zdatność sterownicza i systemowa

 • Wierność konturu przy obróbce z dużą prędkością dzięki funkcji look-ahead i preselekcji dynamicznej.
 • Ustawianie parametrów napędu w zależności od obróbki.
 • Szafa rozdzielcza z instalacją klimatyzacyjną.
 • Zdolność regulacji i planowanie toru ruchu są opracowywane i optymalizowane aż do najdrobniejszego szczegółu, aby uzyskać perfekcyjną kombinację dokładności geometrycznej, jakości powierzchni i wydajności.
 • W zależności od wymaganego zastosowania maszynę można optymalnie konfigurować za pomocą pięciu ustawień: obróbka zgrubna, obróbka półwykańczająca, obróbka wykańczająca szybka, obróbka wykańczająca i dogładzanie.

Pomiar

Pomiar obrabianego przedmiotu

 • Intuicyjny i prosty w obsłudze, całkowicie zintegrowany w systemie PSI + CAM.
 • Konsekwentna integracja systemu CAM.
 • Sondowanie.
 • Dopasowanie automatyczne.
 • Bardzo zalecane dla niezawodnej i dokładnej produkcji.
 • Brak produkcji braków.

Pomiar narzędzia

 • Rozpoznawanie złamań narzędzi.
 • Polepszona stabilność procesu.
 • Unikanie kolizji w maszynie.

Pomiar długości i promienia narzędzia

 • Polepszona dokładność procesu.
 • Polepszona stabilność procesu.

Rozpoznawanie błędnych czynności obsługowych

 • Unikanie kolizji w maszynie.

Koncepcje mocowania

Specjalne geometrie obrabianych przedmiotów stawiają szczególne wymagania pod adresem przyrządów do mocowania. Starrag dysponuje własnymi specjalistami, którzy opracowują indywidualne koncepcje mocowania dla specyficznych wymagań obróbki ostrzy. Starrag zapewnia następujące zalety:

 • Jedno jedyne rozwiązanie konstrukcyjne adaptera dla wszystkich wielkości maszyn NB.
 • Specyficzne dla zadania przyrządy mocujące dla najwyższej wydajności produkcji.
 • Różnice geometryczne między wieloma przyrządami można zapisywać w sterowaniu.

Manipulowanie narzędziami

 • Magazyny narzędzi z 60 albo 80 miejscami. Magazyn narzędzi można powiększyć do 320 narzędzi (HSK-A63).

Manipulowanie obrabianymi przedmiotami

 • Wymiennik obrabianych przedmiotów do wygodnego przygotowywania półfabrykatu równolegle do czasu obróbki.
 • Automatyczna kontrola długości półfabrykatu w celu zwiększenia niezawodności procesu.

Odprowadzanie wiórów

 • Zoptymalizowany przepływ wiórów bezpośrednio do przenośnika.
 • Zaprojektowane do obróbki na mokro i na sucho.

Optymalne chłodzenie procesu

Kluczowym czynnikiem dla najniższych kosztów narzędzi i najwyższej wydajności jest prawidłowe chłodzenie procesu. Seria maszyn NB stwarza wszystkie nowoczesne możliwości chłodzenia przepływowego:

 • Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (na bazie wody albo oleju).
 • Przez powietrze wrzeciona.
 • Aerozol (smarowanie ilością minimalną).
 • CO2 kriogeniczne chłodzenie przez wrzeciono.
 • Aerozol plus CO2 przez wrzeciono.

Naturalnie jest również możliwe zewnętrzne chłodzenie chłodziwem albo CO2. Za pomocą tych opcji można uzyskać wzrost żywotności, prowadzący do najniższych kosztów całkowitych.

 • Symetryczne usytuowanie osi umożliwia optymalny nacisk sił w przypadku wszystkich wymiarów obrabianych przedmiotów.
 • Zminimalizowane i zrównoważone masy w systemie wykonywania ruchów.
 • Najkrótsze przepływy sił a przez to zwiększona sztywność prowadzą do stabilnych warunków podczas procesu. Udowodnienie tych zależności nastąpiło w fazie rozwoju przed realizacją, przez symulację w czasie rzeczywistym.
 • Wszystkie części konstrukcyjne korpusu są zaprojektowane z zastosowaniem metody FEM w celu uzyskania maksymalnej sztywności.
 • Zoptymalizowane spadanie wiórów bezpośrednio do przenośnika.
 • Do obróbki na mokro i na sucho.

Koncepcja mocowania

Specjalne geometrie obrabianych przedmiotów powodują specjalne wymagania pod adresem przyrządów mocujących.

W firmie Starrag specjaliści opracowują indywidualne koncepcje mocowania, specyficzne dla wymogów dot. obróbki łopatek. Starrag zapewnia tutaj następujące korzyści:

 • Jednakowe rozwiązanie konstrukcyjne adaptera dla wszystkich maszyn LX z imadłem (strona dolna) i hydraulicznymi szczękami zaciskowymi (strona górna).
 • Szczęki zaciskowe można elastycznie stosować zarówno do powierzchni surowych jak i wstępnie obrobionych.
 • Nie wymagająca zmiany mocowania obróbka przez elastyczne przełączanie między mocowaniem centrycznym i nie ustalonym, zależnie od operacji.
 • Rozwiązania konstrukcyjne Starrag umożliwiają wolne od naprężeń i wgnieceń mocowanie na powierzchniach swobodnych dla potrzeb produkcji przemysłowej również w przypadku łopat/łopatek zmiennej geometrii.
 • Różnice geometryczne między wieloma przyrządami można zapisywać w sterowaniu. Z pomiaru półfabrykatu w maszynie można dzięki temu najczęściej zrezygnować.

Wrzeciono

 • Prosta i szybka wymiana wrzeciona dzięki systemowi wtykowemu.
 • Monitoring na wibracje, przemieszczenia i temperatury.
 • Kompensacja przemieszczeń w celu polepszonej dokładności i stabilności procesu.
 • Zaciskanie wrzeciona przy frezowaniu w uchwycie tokarskim.

Głowica skrętna

 • Opatentowany design osi B.
 • Punkt obróbki leży bezpośrednio na osi skrętu.
 • Brak ruchów kompensacyjnych osi X i Z a przez to większa dynamika procesu oraz krótszy czas produkcji.
 • Małe poruszane masy i wysokie przyspieszenia.
 • Oś obrotowa o wysokiej dynamice
 • Osie obrotowe są bezpośrednio napędzane przez najnowocześniejsze silniki napędowe.
 • Zagwarantowana najwyższa dokładność pozycjonowania.
 • Wysoki moment obrotowy również przy niskich prędkościach obrotowych.
 • Najwyższa możliwa sztywność dla maksymalnej dynamiki.
 • Wolny od luzu układ przeniesienia napędu - nie wymaga konserwacji przez cały okres żywotności.
 • Brak zużycia komponentów mechanicznych.
 • Napędzana stacja głowicowa z regulującym się momentem obrotowym.

Sterowanie

 • Wierność konturu przy obróbce z dużą prędkością dzięki funkcji look-ahead i preselekcji dynamicznej.
 • Ustawianie parametrów napędu w zależności od obróbki.
 • Szafa rozdzielcza z instalacją klimatyzacyjną.
 • Zdolność regulacji i planowanie toru ruchu są opracowywane i optymalizowane aż do najdrobniejszego szczegółu, aby uzyskać perfekcyjną kombinację dokładności geometrycznej, jakości powierzchni i wydajności.
 • W zależności od wymaganego zastosowania maszynę można optymalnie konfigurować za pomocą pięciu ustawień: obróbka zgrubna, obróbka półwykańczająca, obróbka wykańczająca szybka, obróbka wykańczająca i dogładzanie.
STARRAG Seria NB

Galeria - Starrag Seria NB

TOP