260HMX - wielostronna maszyna dwuwrzecionowa

Gleason Corporation

260HMX - wielostronna maszyna dwuwrzecionowa do honowania kół zębatych i wałków

Maszyna 260HMX wyróżnia się budową dwuwrzecionową, dodatkową osią B, zintegrowanym konikiem i dużym zakresem pracy. Maszyna odpowiada wszystkim wymogom honowania uzębień, czy to wałów, dużych i ciężkich przedmiotów, czy to małych i skomplikowanych zastosowań.

Średnica, max270 mm
Moduł, max6 mm
Długość wału, max650 mm

Wysoce elastyczna
Poprzez zintegrowaną oś mogą również podczas honowania być wprowadzane modyfikacje boków zębów.

Honowanie kombinowane Fässlera
Honowanie kombinowane Fässlera umożliwia obróbkę dwóch kół zębatych na jednym obrabianym przedmiocie w jednym zamocowaniu. Zintegrowana oś B kompensuje przesunięcie środków między pierścieniami honującymi. Idealnie nadaje się dla zębnika wielostopniowego eDrive.

Super-Finishing zapewniający znakomitą jakość powierzchni
Honowanie kombinowane umożliwia również obróbkę koła zębatego w jednym zamocowaniu przy użyciu dwóch różnych pierścieni honujących, przystosowanych do obróbki zgrubnej i wykańczającej, co zapewnia znakomitą jakość powierzchni.

Niezawodność procesu dzięki zintegrowanej dwustronnej kontroli współpracy kół Zintegrowana kontrola obwiedniowa dwustronna zapobiega docieraniu do honowania części o niedostatecznej jakości.

TOP