Dłutownica 160CPS

Gleason Corporation

160CPS - prawidłowo od pierwszego razu

Przyrząd do wstępnego ustawiania dłutaków Fellowsa i narzędzia power skiving mają za cel obrobienie już pierwszego przedmiotu z żądaną tolerancją.

Mierzalna średnica zewnętrzna340 mm
Ciężar uchwytu narzędziowego i narzędzia, max50 kg

Redukcja braków
Redukcja braków dzięki uzyskaniu wymaganych tolerancji i grubości zębów już przy pierwszym obrobionym przedmiocie.

Funkcje dodatkowe
Pomiar bicia i średnicy zewnętrznej jak też pomiar zużycia są dostarczane jako opcja.

Korekcje bez straty czasu
Bezpośrednie doprowadzanie zwrotne zmierzonych parametrów poprzez USB, RFID albo sieć firmową. Funkcjonalność closed loop optymalnie nadaje się do produkcji zautomatyzowanej.

Rejestrowanie danych narzędzia
Przyrząd 160CPS mierzy zużycie narzędzia, stan dłutaka i liczbę przeostrzeń.

Czytnik Data Matrix
Zmierzone wartości są automatycznie przenoszone do banku danych i można je w każdym czasie wywołać.

TOP