Urządzenia do głębokich wierceń

LOCH Präzisions Bohrtechnik GmbH

Urządzenia do głębokich wierceń

Urządzenia do głębokich wierceń są stosowane przede wszystkim w przypadku dużych serii produkcyjnych w przemyśle samochodowym i u jego poddostawców. Jest przy tym stosowane zarówno wiercenie BTA jak też wiercenie wiertłem lufowym. Są budowane jednostki 1-, 2-, 3- albo 6-wrzecionowe, przy czym znakomicie sprawdziła się budowa kompaktowa w połączeniu z systemem konstrukcji zespołowej. Każda maszyna jest projektowana w oparciu o jednostki standardowe, indywidualnie odpowiednio do przedmiotu przewidzianego do obróbki i liczby jego sztuk.

Zautomatyzowane, wielowrzecionowe urządzenie do wiercenia otworów głębokich w częściach produkowanych wielkoseryjnie. Wykonanie urządzenia pozwala na wielostopniową obróbkę otworu. Dopasowany ale elastyczny system załadunku i rozładunku pozwala na znaczne zmniejszenie czasów pomocniczych a przez to duży wzrost wydajności.

System obróbki ELB / BTA

  • Są możliwe obróbki dodatkowe na przykład:
    rozwiercanie, gwintowanie, ogratowywanie, honowanie i obróbka konturów wewnętrznych.

Wiercenie BTA jest metodą głębokiego wiercenia, w przypadku której jest stosowane specjalne narzędzie wiertarskie na długim drągu wiertarskim, w celu wykonywaniu głębokich otworów w metalu. Wiercenia BTA są najbardziej efektywną metodą wykonywania otworów głębokich, ponieważ chodzi o proces bardziej dokładny, niezawodny i wydajny niż wiercenie zwykłym wiertłem spiralnym i można uzyskiwać większe średnice i szybkości posuwu niż przy alternatywnym wierceniu ELB. BTA oznacza Boring and Trepanning Association. Wiercenie ELB (wiertłem lufowym) jest metodą głębokiego wiercenia, w przypadku której jest stosowane długie, cienkie narzędzie skrawające, w celu wykonywania w metalu otworów o wysokim stosunku głębokość-średnica. Wiertło lufowe różni się od zwykłego wiertła spiralnego szczególną geometrią końcówki; standardowe wiertło ELB ma tylko jedno efektywne ostrze skrawające podczas ruchu narzędzia w obrabianym przedmiocie. Proces głębokiego wiercenia ELB różni się od wierceń BTA wprowadzaniem chłodziwa i odprowadzaniem wiórów; wiertła lufowe doprowadzają chłodziwo wewnętrznie przez mały otwór w narzędziu, wióry są odprowadzane przez i z chłodziwem przez rowek wzdłuż narzędzia Maszyny do głębokich wierceń BTA doprowadzają chłodziwo zewnętrznie przez zespół konstrukcyjny wokół narzędzia, podczas gdy wióry są odprowadzane przez samo wiertło.

Urządzenia do głębokich wierceń
Urządzenia do głębokich wierceń
TOP