Narzędzia do kół stożkowych

Gleason Corporation

Nowy system głowic frezowych Pentac® Plus

 • Czas żywotności narzędzia o 25 % wyższy w porównaniu z Pentac®.
 • Udoskonalone odprowadzanie wiórów zapobiega ich gromadzeniu.
 • Prostsze, szybsze i bardziej precyzyjne ustawianie wysokości i promienia noży.
Systemy głowic frezowych
System głowic frezowych Pentac®

System głowic frezowych Pentac®

 • Rewolucyjny nowy system głowic frezowych Gleason do frezowania obwiedniowego metodą skrawania ciągłego (FH) jak też metodą podziałową (FM).
 • Dostępny w wykonaniu ze stali szybkotnącej o podwyższonej wydajności skrawania (HSS) i z węglików spiekanych z różnymi powłokami.
 • Głowice frezowe Pentac® są prostsze w ustawianiu niż głowice konwencjonalne; są bardziej stabilne i wykazują dłuższą żywotność.
 • Zastosowanie w produkcji średnio- i wielkoseryjnej.
 • Średnica głowicy frezowej od 1,5" do 18" (FM) a jej promień od 51 do 200 mm (FH).
 • Ostrza można ostrzyć na szlifierce do szlifowania kształtowego noży sztabkowych BPG firmy Gleason.
 • Przyleganie trzypunktowe, dostępne po raz pierwszy dzięki pięciokątnemu przekrojowi noży sztabkowych, daje się stosować również przy wysokich siłach skrawania, bez negatywnego wpływu na dokładność i stabilność.
 • nóż podstawowy nie jest wymagany .
System głowic frezowych Pentac®

System głowic frezowych Pentac®

 • Rewolucyjny nowy system głowic frezowych Gleason do frezowania obwiedniowego metodą skrawania ciągłego (FH) jak też metodą podziałową (FM).
 • Dostępny w wykonaniu ze stali szybkotnącej o podwyższonej wydajności skrawania (HSS) i z węglików spiekanych z różnymi powłokami.
 • Głowice frezowe Pentac® są prostsze w ustawianiu niż głowice konwencjonalne; są bardziej stabilne i wykazują dłuższą żywotność.
 • Zastosowanie w produkcji średnio- i wielkoseryjnej.
 • Średnica głowicy frezowej od 1,5" do 18" (FM) a jej promień od 51 do 200 mm (FH).
 • Ostrza można ostrzyć na szlifierce do szlifowania kształtowego noży sztabkowych BPG firmy Gleason.
 • Przyleganie trzypunktowe, dostępne po raz pierwszy dzięki pięciokątnemu przekrojowi noży sztabkowych, daje się stosować również przy wysokich siłach skrawania, bez negatywnego wpływu na dokładność i stabilność.
 • nóż podstawowy nie jest wymagany .

Głowice frezowe Hardac® III

 • Głowice frezowe Hardac® III z nożami wkładanymi są stosowane w metodzie "Completing" wzgl. w metodzie obróbki wykańczającej i są ustawiane w płaszczyźnie kątowej i promieniowej.
 • Ustawianie przy użyciu urządzenia wyposażonego w wyłącznik zbliżeniowy umożliwia pozycjonowanie profili nożowych w zakresie 0,001 mm.
 • Sztywna konstrukcja głowicy frezowej umożliwia wykonywanie na gotowo uzębień zębników i kół talerzowych spiralnych i hipoidalnych bezpośrednio z pełnego materiału.
 • Uniwersalny , powszechnie stosowany system frezów z nożami HSS.
 • Głowice frezowe są zaprojektowane dla większych głębokości skrawania i dłuższej żywotności niż poprzednie modele typu HARDAC®.
 • Zazwyczaj stosowane w produkcji mało- i średnioseryjnej.
 • Noże kształtowe do ostrzenia na powierzchni natarcia.
Systemy głowic frezowych
System głowic frezowych Pentac®

Głowice frezowe Helixform®

 • Głowice do frezowania wykańczającego "Single Cycle" są wyposażone naprzemiennie w noże wewnętrzne i zewnętrzne, które są usytuowane jak w przeciągaczu.
 • Podziałka w ramach luki umożliwia ciągle obracającej się głowicy frezowej obróbkę wykańczającą wrębu międzyzębnego w ramach tylko jednego obrotu freza, bez potrzeby wycofywania się przy tym z pozycji pełnej głębokości.
 • Wyłącznie do obróbki wykańczającej.
 • Zastosowanie wyłącznie do obróbki na gotowo w produkcji jednostkowej na maszynach Gleason 607, 609 i 610.
 •  

Głowice frezowe Coniflex®Plus

 • Nowy system głowic frezowych Coniflex® Plus jest pierwszym w świecie peryferyjnym systemem głowic frezowych z nożami sztabkowymi, z kształtowym przyleganiem noży służącym do wyraźnej redukcji czasu obróbki oraz polepszenia jakości kół zębatych i właściwości odtaczania.
 • Coniflex® Plus umożliwia zastosowanie powlekanych noży z węglików spiekanych w obróbce kół stożkowych o zębach prostych, gdzie obróbka odbywa się na wysokich prędkościach i na sucho. Ten nowy proces jest co najmniej trzy razy szybszy niż zwykła metoda wykonywania uzębień. Nie muszą być stosowane oleje chłodząco-smarujące i w porównaniu z konwencjonalną metodą wykonywania uzębień kół stożkowych o zębach prostych metoda ta pochłania tylko ok. 25 % energii elektrycznej. Oznacza to ogromny postęp w kierunku przyjaznej dla środowiska produkcji kół stożkowych.
System głowic frezowych Pentac®
Systemy głowic frezowych

Głowice frezowe Ridg-AC®/ Wedg-AC®

 • Głowice do obróbki zgrubnej, z nożami wkładanymi, stosowane do wykonywania uzębień metodą podziałową do  obróbki zgrubnej zębników produkowanych w dużej liczbie sztuk. Ridg-AC®/ Wedg-AC® umożliwia zastosowanie maksymalnej liczby noży skrawających w ramach określonej średnicy obwodowej. Dzięki większej liczbie noży można realizować zdecydowanie krótsze czasy cykli produkcyjnych.
 • Tylko noże z HSS.
 • Noże kształtowe do ostrzenia na powierzchni natarcia.
 • Wyłącznie do zastosowania w metodzie podziałowej.
TOP