MAFAC KEA

Myjka natryskowa

Oczyszczanie natryskowe w małej przestrzeni

„Mała i czysta” jest w przypadku tej cudownej maszyny cechą świadczącą o jej sile.
W najmniejszej przestrzeni MAFAC KEA udostępnia wysokiej wartości technologię dla szerokiego spektrum zastosowania. Przekonajcie się o licznych zaletach tej kompaktowej myjki jednokąpielowej w codziennym zastosowaniu. Bazą dla lepszych wyników oczyszczania jest również w przypadku maszyny MAFAC KEA opatentowane przez MAFAC oczyszczanie natryskowe z przeciwbieżnymi wzgl. współbieżnymi obrotami dysze/kosz. Wyposażenie systemu natryskowego w dysze płaskie i pełnostrumieniowe pozwala na zarówno impulsowe jak i punktowe oczyszczanie przedmiotów jak też na oczyszczanie powierzchniowe. Suszenie przedmiotów może następować przez obrotowy system impulsowego wdmuchiwania ciepłego powietrza i stacjonarny system suszenia gorącym powietrzem.

Inteligentna w utrzymaniu kąpieli.
O zarówno długie jak i stabilne czasy żywotności kąpieli dba „chłeptacz powierzchniowy” umieszczony w zbiorniku, w połączeniu z koalescencyjnym separatorem oleju. Opcjonalnie można zainstalować dodatkowy filtr do bardzo dokładnego filtrowania strumienia głównego, odfiltrowujący najdrobniejsze cząsteczki zanieczyszczeń.

Kompaktowa, zajmująca mało miejsca i cicho pracująca
Mimo budowy nie wymagającej wiele miejsca, zbiornik medium myjki MAFAC KEA ma pokaźną pojemność 320 litrów dla zapewnienia długiej żywotności kąpieli. Mała hałaśliwość jest kolejną cechą przyjazną dla użytkownika: Przy hałaśliwości tylko ok. 70 dB(A) myjka MAFAC KEA jest cicha.

Mafac KEA
TOP