Gleason Corporation

1000 University Ave, Rochester, NY 14692, USA
Gleason Sales

Daimlerstraße 14, D-71636 Ludwigsburg

www.gleason.com

Gleason

Światowy lider w technologii uzębień, producent maszyn do obróbki i pomiarów kół zębatych stożkowych i walcowych oraz przyrządów mocujących i narzędzi.

Firma z ponad 150-letnią historią i ogromnym doświadczeniem.

Produkty Gleason są powszechnie rozpoznawalne i cenione w swojej branży.

Gleason zapewnia swoim klientom dostęp do najnowszych informacji i osiągnięć w dziedzinie produkcji kół zębatych, jak również wsparcie techniczne.

TOP