×

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij krótki formularz, w niedługim czasie skontaktuje się z Tobą nasz doradca.

FREZY  OBWIEDNIOWE

Frezy obwiedniowe Gleason zaprojektowano specjalnie w celu uzyskiwania najwyższej wydajności obróbki zgrubnej i wykańczającej. Wysokowartościowe ostrza ze stali szybkotnącej o podwyższonej wydajności skrawania (HSS) oraz najnowsze powłoki z materiałów twardych przyczyniają się do wzrostu wydajności i obniżenia kosztów jednostkowych we wszystkich ważnych typach obróbki: na mokro i na sucho, obróbka dużych i małych modułów, zgrubna i wykańczająca o wysokiej dokładności.

 

Program dostaw*:

 • Frezy obwiedniowe Opti-Gash®

Frezy obwiedniowe o małej średnicy i wielu rowkach wiórowych dla zwiększenia wydajności skrawania przez większe prędkości posuwu i prędkości obrotowe jak też zwiększenia żywotność między operacjami ostrzenia. Większa liczba rowków wiórowych pozwala ponadto na uzyskiwanie bardziej precyzyjnego profilu.

 • Narzędzia Opti-Cut®

Frezy obwiedniowe, frezy kształtowe i dłutaki Opti-Cut® posiadają wkładki z węglika wolframu w celu uzyskiwania dużej prędkości obróbki kół zębatych o dużym module z zachowaniem znakomitej żywotności narzędzia. Specjalna obróbka krawędzi skrawających i technologia powlekania przyczyniają się do optymalizacji wydajności. Koszty obróbki można w stosunku do konwencjonalnych narzędzi HSS obniżyć do 60%.

 • Frezy obwiedniowe z podziałem warstwy skrawającej do szybkiego usuwania materiału E-Z Cut

Frezy do szybkiego usuwania metalu przed obróbką wykańczającą kół zębatych o module 6,35 lub większym. Ten typ posiada specyficzne rowki wiórowe aby w ten sposób móc wykorzystać dodatkowe krawędzie skrawające w górnej trzeciej części głębokości, gdzie znajduje się dwie trzecie usuwanego materiału. Dzięki temu można zwiększyć prędkości posuwu o 43 do 185%.

 

Program dostaw przyspieszonych "PDQ" - termin dostawy 3 do 4 tygodni dla każdego frezu obwiedniowego wybranego przez klienta

PDQ oznacza brak ograniczeń odnośnie wielkości, materiałów i wykonania frezów obwiedniowych firmy Gleason – i to przy terminie dostawy wynoszącym tylko trzy do czterech tygodni!

 • Dane frezu obwiedniowego:

-  Zakres modułu: 0,3 do 40 mm.

-  Średnica zewnętrzna: 12 do 430 mm.

Stal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania (HSS) albo węgliki spiekane

-  Powłoki: TiN, TiCN, TiAlN und AlCrN.

 

 • Frezy kształtowe o profilu zatoczonym

o budowie standardowej z promieniem wypukłym albo wklęsłym, aż do bardzo skomplikowanych kształtów jak frezy do sprężarek śrubowych albo pił taśmowych.

Frezy kształtowe ze stali szybkotnącej o podwyższonej wydajności skrawania; proste, skośne albo załamane rowki wiórowe; dodatni albo ujemny kąt skrawania na powierzchni cięcia, narzędzia natrafiające na siebie albo przenikające się, uzębienie V albo nieciągłe usytuowanie zębów skrawających; luz promieniowy, luz osiowy i podcięcie stopy.

 

DŁUTAKI  DO  DŁUTOWANIA  OBWIEDNIOWEGO

Dłutowanie obwiedniowe jest często preferowanym procesem obróbki wstępnej i na gotowo niehartowanych uzębień wewnętrznych, obróbki boków jak też profili specjalnych. Gleason oferuje swoim klientom kompletną paletę nadzwyczaj wydajnych i korzystnych pod względem kosztowym dłutaków, z których wszystkie są produkowane z najwyższą precyzją na niezmiennym wysokim poziomie jakości, z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. Ma to decydujące znaczenie, ponieważ jakość dłutaków, w szczególności odchyłki podziałki i bicie, są bezpośrednio przenoszone na jakość obrabianego koła zębatego.

 

Program dostaw*:

 • Dłutaki tarczowe, garnkowe i trzpieniowe, z bokami zębów szlifowanymi wysoce dokładną metodą Gleason-Isoform®. Narzędzia Isoform® wytwarzają na obrabianym przedmiocie stały promień zaokrąglenia stopy zęba: który zachowuje się od stanu narzędzia nowego aż do końca żywotności dłutaka. W wyniku tego czas żywotności narzędzia ulega wydłużeniu o 25%.

 • Dłutaki jednorazowe typu Wafer® i Wafer® II nie muszą być ostrzone. Dlatego odpadają koszty ostrzenia, koszty ponownego powlekania jak też błędy przy ostrzeniu. Poza tym te narzędzia są produkowane w takiej samej wielkości, tak że przy wymianie dłutaka nie są wymagane żadne zmiany ustawienia maszyny. Również zmniejszeniu ulegają koszty magazynowania narzędzi.

 • Projekty zgodne ze specyficznymi wymaganiami klienta albo według normy.

 • Dostępna duża liczba wysokowydajnych materiałów PM-HSS i powłok.

Dane dłutaków:

 • Zakres modułu: 0,5 do 17 mm.
 • Średnica zewnętrzna: 12 do 310 mm.
 • Kąt pochylenia: 0 do 50°.

 

NARZĘDZIA  OBWIEDNIOWE  DO  ODGRATOWYWANIA

Ogratowywanie obwiedniowe jest kombinacją obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem, do fazowania i ogratowywania  detali posiadających uzębienie. Metoda nadaje się do produkcji wielkoseryjnej i seryjnej i wyróżnia się ekstremalnie wysoką żywotnością narzędzi dzięki czemu jest metodą bardzo ekonomiczną. Żądany przez klienta kształt fazy (wielkość, przebieg i kąt) jest definiowany przez narzędzie. Dlatego przy ogratowywaniu obwiedniowym narzędzie ma decydujące znaczenie.

 

Program dostaw*:

 • Zakres modułu: 0,8 do 6 mm.
 • Do obróbki na mokro i na sucho
 • Ekstremalnie wysoka żywotność i ekonomiczność.
 • Elastyczny wybór kształtu i wielkości fazy.
 • Zintegrowana funkcja wygładzania.
 • Opatentowane, regulowane koło wygładzające dopasowujące do siebie zmieniające się wyprzedzające wartości kąta pochylenia obrabianego detalu.

 • Usługi regeneracji.

 

WIÓRKOWNIKI

Wiórkowanie kół zębatych na miękko jest dzisiaj ciągle jeszcze jedną z najbardziej ekonomicznych i niezawodnych metod precyzyjnej obróbki. W skali światowej ok. 60 do 70 % wszystkich uzębień jest wiórkowanych na miękko. Nasze sięgające wielu dziesięcioleci doświadczenie w projektowaniu narzędzi jak też najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne gwarantują najwyższą jakość i krótkie terminy dostaw.

 

Program dostaw*:

 • Do uzębień zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Dla wszystkich metod wiórkowania.
 • Zakres modułu: 0,5 do 18 mm.
 • Szerokość do 50,8 mm.
 • Wiórkowniki Opti-Edge® wykazują wyraźnie większe żywotności.
 • Dostawa ekspresowa "PDO" w ciągu tylko trzech tygodni.
 • Szlifowanie boków zębów na maszynach Gleason-Hurth-SRS.
 • Usługi ostrzenia i prób.

 

NARZĘDZIA  DO  HONOWANIA  I  OBCIĄGANIA

Gleason jest wiodącym oferentem wszelkiego rodzaju technologii honowania. Nasi klienci korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia w konstrukcji i produkcji kół honujących i przynależnych narzędzi do obciągania. Zaprojektowanie narzędzia następuje przy uwzględnieniu opatentowanego procesu honowania Spheric® albo konwencjonalnych strategii honowania.

 

Program dostaw narzędzi do honowania*:

 • Koła honujące i koła do honowania dokładnego z uzębieniem zewnętrznym i wewnętrznym – produkowane z konglomeratu albo ceramicznego materiału podstawowego.
 • Wstępnie obciągnięte koła honujące Opti-Form® skracają czas pierwszego obciągania o 50% i równocześnie oszczędzają narzędzia obciągające u użytkownika.
 • Zakres modułu: 0,8 do 6 mm.
 • Opatentowany kontur zewnętrzny do szybkiej wymiany koła honującego.

Program dostaw narzędzi do obciągania*:

 • Zakres modułu: 0,8 do 6 mm.
 • Ziarnistość diamentu: D91, D126, D151 i D181.
 • Usługi regeneracji.

 

NARZĘDZIA  DO  SZLIFOWANIA  OBWIEDNIOWEGO  I  OBCIĄGANIA

Gleason dostarcza kompletny typoszereg ściernic i narzędzi do obciągania, np. uniwersalne narzędzia do obciągania wierszowego, elastycznie stosowane narzędzia do obciągania flank jak też narzędzia specyficzne dla obrabianego detalu. W zależności od przypadku zastosowania systemy te mają różne zalety.

 

Program dostaw*:

 • Zakres modułu ściernic: 0,8 do 5 mm.
 • System diamentowych tarcz obciągaczy.
 • Zestaw diamentowych obciągaczy kołowych TWG

*Dalsze wykonania na zapytanie

 

POWLEKANE  ŚCIERNICE  DIAMENTOWE  I  CBN

Gleason jest wiodącym w skali światowej producentem powlekanych ściernic profilowych CBN do obróbki dokładnej materiału hartowanego i do szlifowania kół walcowych i stożkowych jak też innych profili. Powlekane ściernice Gleason odpowiadają najwyższym standardom jakościowym. Składają się one z hartowanego korpusu stalowego o szlifowanych powierzchniach przylegania i precyzyjnie szlifowanych profili, które posiadają jednowarstwową powłokę CBN wzgl. diamentową

... i wiele innych rozwiązań autorstwa firmy Gleason, służących produkcji walcowych kół zębatych

 

TOP